سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

استاد دکتر رحمان پرچگانی
1816
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1556
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1423
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
1925
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
784
(0 votes)
Add new comment
گلها
1679
(4 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1285
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1285
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2283
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
2872
(0 votes)
Add new comment
پرواز
2665
(0 votes)
Add new comment
ذوب یخ
1746
(2 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page