سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1637
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3793
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3469
(0 votes)
Add new comment
بدون شرح
2509
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2786
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
2781
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3661
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
2931
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
2832
(0 votes)
Add new comment
سد تهم زنجان
3388
(8 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2737
(0 votes)
Add new comment
نگاه جستجو گرانه
3638
(0 votes)
Add new comment
شب سلطانیه
2277
(0 votes)
Add new comment
شهر مسکو
2553
(0 votes)
Add new comment
مجسمه سازی با یخ
2497
(0 votes)
Add new comment
ریتم
3616
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page