سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

خورشید درخت
645
(1 Vote)
Add new comment
جاده های سرد
785
(0 votes)
Add new comment
زمستان
2865
(0 votes)
Add new comment
مناظر زیبا
621
(1 Vote)
Add new comment
مناظر زیبا
702
(1 Vote)
Add new comment
چشم انداز زیبا
763
(0 votes)
Add new comment
مه بالای کوه
1565
(4 votes)
Add new comment
ورزش و نشاط
678
(3 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page