سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

آخرین بار

 

ملا حسن کاشی
2601
(0 votes)
Add new comment
گنبد سلطانیه زنجان
2738
(0 votes)
Add new comment
نمای داخلی گنبد سلطانیه زنجان دو
2535
(0 votes)
Add new comment
نمای داخلی گنبد سلطانیه زنجان
3081
(0 votes)
Add new comment
سرداب خانه سلطانیه
2729
(0 votes)
Add new comment
شهر مسکو
2711
(0 votes)
Add new comment
شب سلطانیه
2443
(0 votes)
Add new comment
نگاه جستجو گرانه
3872
(0 votes)
Add new comment
پرواز
2804
(0 votes)
Add new comment
ریتم
3843
(0 votes)
Add new comment
زمستانی که گذشت
2198
(0 votes)
Add new comment
بدون شرح
2693
(0 votes)
Add new comment
مرداب انزلی ودریا
2497
(0 votes)
Add new comment
مجسمه سازی با یخ
2696
(0 votes)
Add new comment
خورشید درخت
656
(1 Vote)
Add new comment
جاده های سرد
796
(0 votes)
Add new comment
ذوب یخ
1855
(2 votes)
Add new comment
گلها
1802
(4 votes)
Add new comment
ورزش و نشاط
689
(3 votes)
Add new comment
مه بالای کوه
1576
(4 votes)
Add new comment
چشم انداز زیبا
774
(0 votes)
Add new comment
مناظر زیبا
711
(1 Vote)
Add new comment
مناظر زیبا
633
(1 Vote)
Add new comment
زمستان
2878
(0 votes)
Add new comment
سد تهم زنجان
3618
(8 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page