سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1767
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3939
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3644
(0 votes)
Add new comment
بدون شرح
2614
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2933
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
3010
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3837
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
3085
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
2988
(0 votes)
Add new comment
سد تهم زنجان
3528
(8 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2874
(0 votes)
Add new comment
نگاه جستجو گرانه
3794
(0 votes)
Add new comment
شب سلطانیه
2381
(0 votes)
Add new comment
شهر مسکو
2658
(0 votes)
Add new comment
مجسمه سازی با یخ
2622
(0 votes)
Add new comment
ریتم
3758
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page