سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

 

 

ناصر عبدی در سال 1326 در زنجان متولد شد. نقاشی را از 10 سالگی آغاز کرد و در 1350 برای تکمیل دانسته های هنری اش به انگلستان رفت او ابتدا پیرو رئالیسم سنتی بود. ولی در اروپا شیفته سبک امپرسیونیسم شد. پس از سفر به وطن غالب تابلو های نقاشی رنگ روغن و آبرنگ او تحت تاثیر این مکتب ها خلق شده اند.  وی تاکنون شاگردان زیادی به جامعه هنری ایران تحویل داده. آثار وی از سال 1358 تاکنون در دهها نمایشگاه انفرادی و گروهی  حضور داشته و همچنان در مسیر هنر پویاست.                 

 

با تشکرناصر عبدی

 


 

 

 

 

 

ناصر غبدی نقاش

 

 

 

 

 

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

 

 

 

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

 

ناصر عبدی نقاش

 

عکاسی از تابلو های نقاشی استاد ناصر عبدی: احمد کریمی

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
عکسهایتان را از طریق ایمیل   برای ما بفرستید تا با نام خودتان در سایت نمایش داده شود، 

از کارهای هنری خودتان عکس بگیرید.برای ما ارسال کنید.تشکر

 

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

ناصر عبدی

 

 

عکاسی از تابلو های نقاشی استاد ناصر عبدی: احمد کریمی

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
عکسهایتان را از طریق ایمیل   برای ما بفرستید تا با نام خودتان در سایت نمایش داده شود، 

از کارهای هنری خودتان عکس بگیرید.برای ما ارسال کنید.تشکر

 

 

 

 

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page