سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1889
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
4031
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3747
(0 votes)
Add new comment
بدون شرح
2697
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
3022
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
3129
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3948
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
3189
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
3092
(0 votes)
Add new comment
سد تهم زنجان
3622
(8 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2990
(0 votes)
Add new comment
نگاه جستجو گرانه
3876
(0 votes)
Add new comment
شب سلطانیه
2448
(0 votes)
Add new comment
شهر مسکو
2715
(0 votes)
Add new comment
مجسمه سازی با یخ
2698
(0 votes)
Add new comment
ریتم
3848
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page