سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

نمای داخلی گنبد سلطانیه زنجان
2955
(0 votes)
Add new comment
نمای داخلی گنبد سلطانیه زنجان دو
2399
(0 votes)
Add new comment
گنبد سلطانیه زنجان
2609
(0 votes)
Add new comment
ملا حسن کاشی
2456
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3136
(0 votes)
Add new comment
سرداب خانه سلطانیه
2572
(0 votes)
Add new comment
زمستانی که گذشت
2052
(0 votes)
Add new comment
مرداب انزلی ودریا
2340
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page