سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1887
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
4028
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3745
(0 votes)
Add new comment
بدون شرح
2693
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
3019
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
3125
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3945
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
3186
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
3087
(0 votes)
Add new comment
سد تهم زنجان
3618
(8 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2985
(0 votes)
Add new comment
نگاه جستجو گرانه
3872
(0 votes)
Add new comment
شب سلطانیه
2443
(0 votes)
Add new comment
شهر مسکو
2711
(0 votes)
Add new comment
مجسمه سازی با یخ
2695
(0 votes)
Add new comment
ریتم
3843
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page