سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

هنرهای تجسمی هنرمندان زنجان

سمیرا اسکند پور
1977
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان سمیرا اسکندرپور
1966
(0 votes)
Add new comment
استاد موسی زارعی
1460
(0 votes)
Add new comment
نقاشی وخط استاد حجت الله نعمتی
1926
(0 votes)
Add new comment
استاد دکتر رحمان پرچگانی
1883
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1480
(0 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1346
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1383
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1768
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3233
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page