سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

استاد دکتر رحمان پرچگانی
1969
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1716
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1549
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
2074
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
892
(0 votes)
Add new comment
گلها
1805
(4 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1430
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1477
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2424
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
3048
(0 votes)
Add new comment
پرواز
2808
(0 votes)
Add new comment
ذوب یخ
1859
(2 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page