سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

آخرین بار

 

سمیرا اسکند پور
2005
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان سمیرا اسکندرپور
1997
(0 votes)
Add new comment
برگ ریزان
1520
(0 votes)
Add new comment
استاد موسی زارعی
1484
(0 votes)
Add new comment
نقاشی وخط استاد حجت الله نعمتی
1963
(0 votes)
Add new comment
طراوت زیبایی
1900
(0 votes)
Add new comment
استاد دکتر رحمان پرچگانی
1906
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1650
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1497
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
2020
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
839
(0 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1369
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1418
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2371
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1799
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3686
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3978
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3883
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
3124
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2969
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
3055
(0 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2909
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
3028
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3269
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
2986
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page