سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

آخرین بار

 

سمیرا اسکند پور
1814
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان سمیرا اسکندرپور
1801
(0 votes)
Add new comment
برگ ریزان
1353
(0 votes)
Add new comment
استاد موسی زارعی
1312
(0 votes)
Add new comment
نقاشی وخط استاد حجت الله نعمتی
1806
(0 votes)
Add new comment
طراوت زیبایی
1760
(0 votes)
Add new comment
استاد دکتر رحمان پرچگانی
1757
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1506
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1371
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
1856
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
746
(0 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1229
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1207
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2224
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1637
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3469
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3793
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3661
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
2931
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2786
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
2781
(0 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2737
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
2832
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3072
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
2796
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page