سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

آخرین بار

 

سمیرا اسکند پور
1977
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان سمیرا اسکندرپور
1966
(0 votes)
Add new comment
برگ ریزان
1491
(0 votes)
Add new comment
استاد موسی زارعی
1459
(0 votes)
Add new comment
نقاشی وخط استاد حجت الله نعمتی
1926
(0 votes)
Add new comment
طراوت زیبایی
1876
(0 votes)
Add new comment
استاد دکتر رحمان پرچگانی
1882
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1626
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1479
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
1989
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
822
(0 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1345
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1382
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2342
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1768
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3644
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3939
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3837
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
3085
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2934
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
3010
(0 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2874
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
2988
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3233
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
2951
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page