سایت هنری احمد کریمی
ahmad.nima@yahoo.com

ثبت نام درمرجع ZT

آخرین بار

 

سمیرا اسکند پور
1836
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان سمیرا اسکندرپور
1826
(0 votes)
Add new comment
برگ ریزان
1374
(0 votes)
Add new comment
استاد موسی زارعی
1337
(0 votes)
Add new comment
نقاشی وخط استاد حجت الله نعمتی
1821
(0 votes)
Add new comment
طراوت زیبایی
1777
(0 votes)
Add new comment
استاد دکتر رحمان پرچگانی
1777
(0 votes)
Add new comment
کودکان زیبا
1521
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان آزاده کریمی
1384
(0 votes)
Add new comment
شهر بازی زنجان
1874
(0 votes)
Add new comment
hdr عکسهای
757
(0 votes)
Add new comment
عکاسی چشم اندازها
1244
(0 votes)
Add new comment
استاد حجت اله نعمتی .خوشنویس
1230
(0 votes)
Add new comment
روستای شیلاندر زنجان
2245
(0 votes)
Add new comment
معرفی هنرمندان زنجان.استاد ناصر عبدی
1669
(0 votes)
Add new comment
پروانه و قاصدک
3495
(0 votes)
Add new comment
قایقی در انتظار
3812
(0 votes)
Add new comment
آب جاری
3685
(0 votes)
Add new comment
گل برگ
2953
(0 votes)
Add new comment
فقط نگاه کن
2807
(0 votes)
Add new comment
در امتداد جاده
2805
(0 votes)
Add new comment
شقایق  و زنبور
2755
(0 votes)
Add new comment
غروب خورشید
2851
(0 votes)
Add new comment
انعکاس نور
3100
(0 votes)
Add new comment
مقبره و خانقاه چلبی اوغلو
2820
(0 votes)
Add new comment

پخش موزیک

تنظیمات پیشرفته نرم افزار

رنگ و طرح مورد نظر را انتخاب کنید

بادی

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات بالا

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

هدر

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image

منو

Link Color
Modules Title
Background Image

موقعیت

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات چپ

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات راست

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

تنظیمات متن

Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
Background Color
Text Color
Link Color
Modules Title
Background Image
 
Top of Page